Ostrzeżenia meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz IMiGW w Krakowie ostrzega przed możliwością wystąpienia na terenie Województwa Śląskiego zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników w wyniku spadku temperatury powietrza poniżej 0 C. Temperatura minimalna wyniesie od -2 do -4 C (przy gruncie -7)

 

Czytaj więcej...

Ferie z GOK-iem

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie serdecznie zaprasza dzieci w wieku 6-9 lat na specjalnie dla nich zaplanowane zajęcia w czasie ferii szkolnych. Szczegóły oferty w rozwinięciu.

Czytaj więcej...

Spotkanie Noworoczne w Gminie Mykanów

Tradycją Gminy Mykanów stało się już organizowanie spotkań noworocznych. Dlatego w tym roku 23 stycznia w Sali OSP Mykanów odbyło się takie właśnie spotkanie, w którym udział wzięli licznie przybyli goście w osobach: Posłów na sejm RP Jerzego Sądela i Grzegorza Szkolcmana, swojego przedstawiciela oddelegował również Senator Jarosław Lasecki i Poseł Szymon Giżyński, licznie przybyły władze wojewódzkie z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisławem Gmitrukiem, radnymi Ryszardem Majerem i Stanisławem Dzwonnikiem, władze powiatu reprezentowane przez członka Zarządu Powiatu Krzysztofa Smelę i radnych Krzysztofa Nabiałczyka, Adama Wochala i Ignacego Palutka, licznie przybyli przedstawiciele instytucji współpracujących z gminą Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na uroczystości obecni byli również radni gminy z Przewodniczącym Rady Włodzimierzem Cichoniem, radni minionej kadencji , sołtysi, duchowni, dyrektorzy placówek oświatowych, przedsiębiorcy współpracujący z samorządem i instytucjami kultury oraz niezliczeni działacze społeczni.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W wyniku oceny ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2015 Wójt Gminy Mykanów informuje o wysokości udzielonych dotacji.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów ogłasza przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz z organizacjami pozarządowymi konsultacji społecznych dotyczących kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Mykanów. Treść Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji, oraz ankietę z Propozycjami kryteriów samorządowych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mykanów zamieszczono w:

 

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Jesteś naszym
405555
gościem na naszej stronie.