Złote Gody w Mykanowie

W sobotę 15 października 2016 r. w sali OSP w Radostowie-Kolonii świętowano piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym roku w tej niecodziennej uroczystości uczestniczyły pary małżeńskie, które zawierały małżeństwo w 1964 i 1965 roku.

Jubilaci zostali uhonorowani medalami, nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wręczenia zaszczytnych Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał Wójt Gminy Mykanów- Dariusz Pomada, w asyście Przewodniczącego Rady Gminy – Włodzimierz Cichonia.

Czytaj więcej...

Żywność dla najbardziej potrzebującch

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 będzie wydawana żywność w dniach:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie  z art. 23 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1  ustawy  z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) informuję, że Gmina Mykanów  ogłasza odstąpienie od  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

 

Treść ogłoszenia tutaj

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu drogowego.

Na podstawie  art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 23 ust. 5 ustawy  z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) informuję, że Gmina Mykanów  ogłasza odstąpienie od  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

 

Treść ogłoszenia tutaj

Konsultacje społeczne

Na podstawie uchwały Nr 203/XIX/2013 Rady Gminy Mykanów dnia 24 stycznia  2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami Gminy Mykanów, Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami  w sprawie:  projektu uchwały w sprawie  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

Jesteś naszym
764724
gościem na naszej stronie.