Harmonogramy odbioru odpadów w grudniu, styczniu i lutym

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych w grudniu 2015 oraz styczniu i lutym 2016 r. w rozbiciu na poszczególne frakcje dla Gminy Mykanów. Przypominamy iż zbiórka odpadów zmieszanych oraz segregowanych odbywa się w różnych terminach.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów o pisemnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

treść ogłoszenia i wzór oferty

Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny” na konsultacje dotyczące opracowywanej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015-2023. Podczas konsultacji pracownik biura LGD będzie odpowiadał na Państwa pytania związane z możliwościami rozwoju obszaru gmin Kruszyna, Kłomnice, Miedźno, Dąbrowa Zielona, Mykanów, Rędziny pod kątem społecznym, gospodarczym, kulturalno-rozrywkowym w odniesieniu do opracowywanej obecnie strategii.

Czytaj więcej...

Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie informuje ,że w dniu 19 listopada 2015 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie odbędą się warsztaty w zakresie –program edukacyjny z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności. Warsztaty te są organizowane w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2015) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.
 

Czytaj więcej...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie informuje , że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015 będzie wydawana żywność w dniach: 13 listopada 2015 roku w godzinach 8.00-14.00 a 14 listopada 2015 roku od 8.00 – 12.00

Osoby które zostały zakwalifikowane do udziału w w/w programie proszone są o zgłaszanie się po żywność do budynku OSP w Radostkowie (remiza)

 

Czytaj więcej...

Jesteś naszym
559215
gościem na naszej stronie.