Dyżury wakacyjne przedszkoli

W rozwinięciu prezentujemy harmonogram wakacyjnych dyżurów przedszkoli w Gminie Mykanów. Zgłoszenia rodziców będą przyjmowane w przedszkolach, do których uczęszczają aktualnie dzieci, w terminie do 12 czerwca, a następnie zostaną przekazane do placówek dyżurujących. Warunkiem uruchomienia dyżuru jest zgłoszenie co najmniej 5 przedszkolaków w danym terminie.

Czytaj więcej...

Deklaracja o wysokości opłat za odpady komunalne

Przypominamy o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne. Od 1 kwietnia 2015 roku zmieniła się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata naliczana jest od ilości osób zamieszkałych na nieruchomości. W miesiącu marcu i kwietniu br. Sołtysi roznosili w swoich sołectwach nowe deklaracje i również odbierali je od mieszkańców i doręczali do Urzędu Gminy.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Środowiska

W dniu 5 czerwca każdego roku pod auspicjami Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem "7 miliardów marzeń. Jedna Planeta. Konsumujmy rozważnie". Z tej okazji Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie postanowiło umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z problematyką związaną z procesami oczyszczania ścieków przez  organizację tzw. "Otwartych Drzwi".

W dniu 5 czerwca w godzinach od 10:00 do 17:00 będzie można zwiedzać oczyszczalnię ścieków w Rybnej - początek zwiedzania - zawsze o pełnej godzinie.

Wybory do Izb Rolniczych

Informujemy wszystkich rolników, że spisy członków Śląskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Powiatowej ŚIR, które odbędą się w dniu 31 maja 2015 roku wyłożone są do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Gminy w Mykanowie - Bud. „B"- pok. nr 1 – rolnictwo w okresie od 18 do 22 maja 2015 roku, w godzinach pracy Urzędu.

Dyżury dzielnicowego

Informujemy iż na wniosek Wójta Gminy Mykanów Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach wyznaczył stały dyżur dzielnicowego na ternie Gminy Mykanów. Dzielnicowy przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 8:00 - 13:00 w budynku Straży Gminnej w Mykanowie.

Jesteś naszym
463337
gościem na naszej stronie.