Ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz IMiGW w Krakowie wydało dwa ostrzeżenia meteorologiczne na 25 i 26 lipca. W oba dni prognozuje się upały z temperaturą przekraczającą 30 st. C, dodatkowo 25 lipca przewiduje się możliwość wystąpienia silnych burz z lokalnym opadem gradu. Szczegóły ostrzeżeń w rozwinięciu.

Czytaj więcej...

Paliwo rolnicze - sierpień 2016 r.

Zbliża się II termin składania przez rolników wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku. Każdy, kto jest użytkownikiem (właścicielem, posiadaczem,dzierżawcą) gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot w wysokości 1 zł do każdego zakupionego przez siebie litra oleju napędowego - w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu - tj 86 litrów na 1 hektar użytkowanego gruntu.

Czytaj więcej...

100 lat mieszkanki Naszej Gminy

19 lipca 2016 Wójt Gminy Dariusz Pomada oraz Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Cichoń uczestniczyli w uroczystości 100 letnich urodzin Pani Antoniny Janeczek zamieszkałej w Nowym Broniszewie. Uroczystość zorganizowała rodzina i mieszkańcy Nowego Broniszewa z Panią Sołtys Agnieszką Wroną na czele. Wszyscy goście i jubilatka spotkali się w świetlicy Domu Ludowego w Jamnie.

 

Czytaj więcej...

Apel Prezesa KRUS

 

Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystosował list do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, o których nie wolno zapominać podczas intensywnych prac w okresie letnim.

Czytaj więcej...

Informacja dla poszkodowanych w wyniku huraganu i gradobicia

 

Informacja dla mieszkańców miejscowości: Nowy Broniszew, Stary Broniszew oraz Lubojna poszkodowanych w wyniku gradobicia i huraganu:

W związku z gradobiciem oraz huraganem, które miały miejsce w dniu 11 lipca 2016 roku w miejscowościach: Nowy Broniszew, Stary Broniszew oraz Lubojna, proszę wszystkich mieszkańców o zgłaszanie szkód jakie mogły wystąpić w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych w/w  niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – do Urzędu Gminy w Mykanowie w terminie do dnia 25 lipca 2016 roku.

 

Czytaj więcej...

Jesteś naszym
703684
gościem na naszej stronie.