Pomoc materialna dla uczniów

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015 gmina Mykanów rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu rządowego ,,Wyprawka szkolna". Stypendia szkolne w 80% dotowane są przez budżet państwa, 20 % to środki z budżetu gminy. W minionym roku szkolnym tj. 2013/2014 gmina wypłaciła stypendia szkolne dla 327 uczniów oraz 4 zasiłki szkolne, na łączną kwotę 253 800,00 zł. w tym środki własne gminy wyniosły 50 760,00 zł. Ze środków programu rządowego "Wyprawka szkolna" przeznaczonego na dofinansowanie zakupu podręczników, w ubiegłym roku skorzystało 171 dzieci na łączną kwotę 38 925,00 zł.

Czytaj więcej...

Otwarcie Targowiska Gminnego w Mykanowie

24 sierpnia podczas pierwszego jarmarku pasji i aktywności mieszkańców Gminy Mykanów uroczyście otwarto i poświęcono Targowisko Gminne Gminy Mykanów. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów Krzysztofa Nabiałczyka oraz księdza Michała Solarczyka z Parafii Św. Leonarda w Mykanowie. Następnie ksiądz prefekt obficie poświęcił cały obiekt.

Czytaj więcej...

Dożynki Powiatowe

Serdecznie zapraszamy na XV Dożynki Powiatowe powiatu częstochowskiego, które w tym roku odbędą się po sąsiedzku w Kłomnicach w najbliższą niedzielę - 31 sierpnia. Szczegółowy plan obchodów "święta plonów" na plakacie w rozwinięciu.

 

Czytaj więcej...

Pierwszy Festiwal Żniwny Gminy Mykanów pod hasłem „Kosą i Sierpem” Lubojna-Gaj 2014

Pierwszy raz w historii Gminy Mykanów w dniu 16 sierpnia 2014r. z inicjatywy Pana Krzysztofa Nabiałczyka  - Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów, pod patronatem Wójta Gminy Mykanów Krzysztofa Smeli zorganizowano imprezę mającą na celu kultywowanie tradycji związanych ze żniwami. Pomysł takiej imprezy zrodził się przy okazji organizowanych w Lubojnie „wykopek” czyli wspólnego kopania ziemniaków, które od kilku lat również organizowała grupa działaczy społecznych z Lubojny pod przewodnictwem Krzysztofa Nabiałczyka. Od pomysłu przystąpiono do realizacji i tak wspólnie zaproponowano termin wskazujący na okres końcówki żniw, wyznaczono pole z zasiewami przeznaczone do pokazów, oraz miejsce Lubojna-Gaj tj kompleks polny pomiędzy Lubojna a Dudkami wykazujący się niezwykłą urokliwością i zachowanymi elementami nie skażonej cywilizacją natury.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Centrum Integracja w Katowicach prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza do projektu "Wsparcie dla osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Jesteś naszym
348394
gościem na naszej stronie.