Wyniki konsultacji społecznych

W dniach od 20 stycznia  do  3 lutego 2015 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i organizacjami pozarządowymi w zakresie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Mykanów.

Wójt Gminy Mykanów  informuje , że w wyniku konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi od mieszkańców
i organizacji pozarządowych.  

Projekt uchwały został  przekazany  pod obrady na najbliższej Sesji  Rady Gminy Mykanów.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie  od decyzji nr 10/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa autostrady A-1  na odcinku Tuszyn - Pyrzowice..."

 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Wyniki konsultacji społecznych

W dniach od 13  do  26 stycznia 2015 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.2 i 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mykanów.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursach na Dyrektorów Szkoły w Wierzchowisku i Radostkowie

Wójt Gminy Mykanów ogłasza konkursy na dyrektorów Szkół Podstawowych w Wierzchowisku i Radostkowie

treść ogłoszenia na dyrektora Szkoły Podstawowej w Radostkowie

treść ogłoszenia na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku

Ostrzeżenia meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz IMiGW w Krakowie ostrzega przed możliwością wystąpienia na terenie Województwa Śląskiego zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników w wyniku spadku temperatury powietrza poniżej 0 C. Temperatura minimalna wyniesie od -2 do -4 C (przy gruncie -7)

 

Czytaj więcej...

Jesteś naszym
447961
gościem na naszej stronie.