Taekwondo Olimpijskie KANTOR -Trenuj z najlepszymi !!!

Ludowy Uczniowski Klub KANTOR sekcja Taekwondo Olimpijskiego prowadzi treningi w Gminie Mykanów  od 6 lat. Zawodnicy z Gminy Mykanów każdego roku  sięgają  po najwyższe trofea na imprezach krajowych i między narodowych. Prowadzimy trening dla dzieci od 4 roku życia dla najmłodszych treningi mają charakter ogólnorozwojowy z elementami taekwondo.

Czytaj więcej...

XVII Dożynki Powiatu Częstochowskiego

28 sierpnia  na kompleksie sportowo-rekreacyjnym  „Brzózki” w Przyrowie odbyły się Dożynki Powiatu Częstochowskiego. Uroczystość rozpoczęła uroczysta msza dożynkowa odprawiona w Kościele PW. Św. Doroty w Przyrowie, następnie barwny korowód prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP Mykanów pod batutą Krzysztofa Witczaka oraz zespół Mażoretek przemaszerował ulicami Przyrowa na miejsce uroczystości.

 

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Na podstawie  uchwały Nr 368/XXXV/10 Rady Gminy Mykanów dnia 26 października    2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dla uchwał regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mykanów.

 

Z treścią konsultowanych uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

 

 

 

Stypendia szkolne 2016

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/2017 gmina Mykanów rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu rządowego ,,Wyprawka szkolna”. Stypendia szkolne w 80% dotowane są przez budżet państwa, 20 %  to środki z budżetu gminy.

 

Czytaj więcej...

Gminne zawody jednostek OSP

W dniu 21 sierpnia w godzinach popołudniowych na boisku sportowym w Lubojnie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów. W zawodach uczestniczyło 13 drużyn w tym: 10 w kategorii drużyny męskie „grupa A”, 2-wie w kategorii kobiety „grupa C”, plus 1-na poza konkurencją t.j. MDP ze Starego Kocina.

Czytaj więcej...

Jesteś naszym
764385
gościem na naszej stronie.