Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Mykanów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej...

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie zaprasza wszystkich rolników do udziału w XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi instytucjami.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych

W dniach od 22 stycznia  do  5 lutego 2016 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i organizacjami pozarządowymi w zakresie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mykanów.

Wójt Gminy Mykanów  informuje, że w wyniku konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi od mieszkańców i organizacji pozarządowych.  

Projekt uchwały został  przekazany  pod obrady na najbliższej Sesji  Rady Gminy Mykanów.

 

 

"Obudź swój potencjał"

Ochotnicze Hufce Pracy - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie zapraszają… kobiety i mężczyzn, również z orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku 18-24 lata, nieuczących się™ i niepracujących do udziału w Projekcie "Obudź swój potencjał"‚€ w ramach, którego zapewniamy zdobycie kwalifikacji i doświadczenia na stażu w zakładach pracy!

Czytaj więcej...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Mykanów  informuje właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali z dachów wyroby zawierające azbest (eternit) lub w terminie do 05.10.2016 roku zamierzają zdjąć takie pokrycia, że Gmina Mykanów  podejmuje działania  w celu  pozyskania środków finansowych na ich demontaż, transport i unieszkodliwienie.

 

Czytaj więcej...

Jesteś naszym
647534
gościem na naszej stronie.