Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W wyniku oceny ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2015 Wójt Gminy Mykanów informuje o wysokości udzielonych dotacji.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów ogłasza przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz z organizacjami pozarządowymi konsultacji społecznych dotyczących kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Mykanów. Treść Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji, oraz ankietę z Propozycjami kryteriów samorządowych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mykanów zamieszczono w:

 

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Jasełka w Lubojnie

 "W żłóbku Dzieciątko, obok aniołowie, przed nim Trzej Królowie i pasterze głoszący radosną nowinę.  W czwartek 18 XII 2014r. o godzinie 17.00 po raz kolejny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubojnie miały miejsce jasełka. Uroczystość została przygotowana przez uczniów szkoły i przedszkola pod kierunkiem nauczycieli. Ciekawie pomyślana  scenografia, barwne kostiumy i gra aktorska wprawiały w zachwyt licznie zgromadzoną publiczność.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów ogłasza przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz z organizacjami pozarządowymi konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mykanów.

 

Treść konsultowanych projektów uchwał dostępna jest na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mykanów.

Sesja budżetowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy w Mykanowie zwołuje w  dniu 27 stycznia  2015r (wtorek)  o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie  V sesję Rady Gminy  Mykanów. Zasadniczym punktem sesji będzie uchwalenie budżetu Gminy Mykanów na rok 2015.

Czytaj więcej...

Jesteś naszym
436366
gościem na naszej stronie.