Zaopiekuj się zwierzakiem

W urzędzie Gminy w Mykanowie przebywa porzucona suczka z małym szczeniaczkiem. Suczka jest bardzo miła, ufna i przyjacielska. Potrzebuje dobrego domu gdzie, gdzie nikt nie będzie traktowana jak przedmiot, który wyrzuca się na ulicę. Kontakt telefoniczny z Urzędem 34 3288 019 w godzinach pracy urzędu

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych

W wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 14 października do 30 października 2015 dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Wójt Gminy informuje że w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Wobec powyższego projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady gminy Mykanów na najbliższym jej posiedzeniu.

 

Dariusz Pomada Wójt Gminy Mykanów

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych

W dniach od 15 do 30 października 2015 prowadzone zostały  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mykanów

Wójt Gminy informuje że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Wobec powyższego projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady gminy Mykanów na najbliższym jej posiedzeniu.

 

Dariusz Pomada Wójt Gminy Mykanów

 

 

 

Historia Pieśnią Pisana

7 listopada 2015r. o godz. 16.00 w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Lubojnie rozpoczął się koncert laureatów II Powiatowego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Historia Pieśnią Pisana” pod patronatem Starosty Powiatu Częstochowskiego i Wójta Gminy Mykanów pana Dariusza Pomady, którym za wsparcie i zaangażowanie podziękowała dyrektor zespołu Alina Mazoń, wręczając pamiątkowe statuetki. Podziękowanie dla Pana Starosty odebrał członek zarządu powiatu pan Krzysztof Smela.

Czytaj więcej...

System Informacji Przestrzennej Gminy Mykanów

Informujemy wszystkich mieszkańców naszej gminy, oraz wszystkich zainteresowanych iż uruchomiony został serwis mapowy Gminy Mykanów zawierający dane adresowe oraz informacje o obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. Portal posiada opcję zgłaszania nieścisłości, prosimy więc o informację w przypadku zauważenia nieprawidłowości.

Czytaj więcej...

Jesteś naszym
598087
gościem na naszej stronie.