Zapraszamy do udziału w projekcie: „Szkoła Kooperacji Wiejskiej”

Fundacja Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego „ANKRA” serdecznie zaprasza lokalnych liderów i osoby aktywne w społecznościach z terenu powiatu częstochowskiego i kłobuckiego do bezpłatnego udziału w projekcie: „Szkoła Kooperacji Wiejskiej”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły

Wójt Gminy Mykanów na mocy zarządzenia Nr 8/2011 z  25 marca 2011r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Gminie Mykanów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radostkowie,  ul. Szkolna 1 , 42-233 Mykanów  ,  który odbędzie się w dniu  15.07.2014r.  o godzinie 09.00 w Sali Nr 5 Urzędu Gminy w Mykanowie . 

Pełna treść ogłoszenia

 

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianami oraz Uchwały Nr 279/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 13.11.2013r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014 – Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pod tytułem:„Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów w Sołectwach Gminy Mykanów"

Karta dużej rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie informuje, że od dnia 16 czerwca 2014 r. Gmina Mykanów przystępuje do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnychCelem programu jest umacnianie oraz wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin, poprzez:

Czytaj więcej...

Mali lekkoatleci z Kuźnicy Kiedrzyńskiej

We wtorek 10.06.2014r. dzieci z Przedszkola w Kuźnicy Kiedrzyńskiej gościły na Stadionie  CKS Budowlani w Częstochowie, wszystko za sprawą projektu „Przedszkolak na Stadionie Lekkoatletycznym. Po powitaniu przez wiceprezesa pana Macieja Hupę, przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej rozgrzewki z zawodnikami a następnie miały okazję zobaczyć wybrane dyscypliny lekkoatletyczne: rzut młotem, pchnięcie kulą, rzut oszczepem...

 

Czytaj więcej...

Jesteś naszym
299254
gościem na naszej stronie.