Ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz IMiGW w Krakowie ostrzega przed możliwością wystąpienia na terenie Województwa Śląskiego lokalnych burz z opadem gradu. Komunikat ważny jest od godz. 12:00 w dniu 2 lipca do 21:00 2 lipca 2014 r.

Czytaj więcej...

Czy daleko od Częstochowy trzeba szukać atrakcji turystycznych i miejsca do wypoczynku?

Na takie pytanie odpowiadali w redakcji telewizji ORION Wójtowie Gmin sąsiadujących z miastem Częstochowa. Na pewno warto odwiedzić Gminę Mykanów. Na naszym terenie nie brakuje miejsca do wypoczynku. Mamy sporo szlaków rowerowych i pieszo rowerowych wiodących przez lasy w tym „Ostoję Jodły Lemańskie” w kompleksie leśnym „Zasmole” wpisaną do obszaru chronionego „Natura 2000”, trasę rowerową „Szlak Sękawicy i Kocinki” biegnący dolinami tych niewielkich ale bardzo urokliwych cieków wodnych, „Szlak Reszków muzyka i konie” – biegnący w części przez teren naszej Gminy w tym miejscowość Borowno, oraz ścieżkę ekologiczną biegnącą z południa na północ prezentującą wszelkie miejsca, które są wzorem dla działalności proekologicznej.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianami oraz Uchwały Nr 279/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 13.11.2013r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014;

 WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 p.n. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez modernizację trybun przy boisku sportowym w miejscowości Czarny Las”.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Miejsko Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie ostrzega o możliwości wystąpienia intensywnych opadów deszczu na terenie województwa śląskiego.

Treść ostrzeżenia

Jesteś naszym
318787
gościem na naszej stronie.